PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Información addicional)

Textes legals Versió 1  11-2017

 

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Infomació addicional)
Responsable del tractamentDades de contacte del responsablePORTA SISTEMAS, S.L.
C/ Guerau de Liost, 15 -Pol. Ind. Mas de les Ànimes- 43206 REUS,
Tel. 977 33 87 50 www.portasistemas.com
Dades de contacte DPO
Termini de conservacióLa previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinatari de la cessióNo es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalidad de la cesiónNo es preveu cap cessió.
Legitimació de la cessióNo es preveu cap cessió.
Transferència internacionalNo es produeixen
Moviments internacionals de dadesNo es produeixen
Encarregat de tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
DretsQuins drets te?Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves
Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los?Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  porta@portasistemas.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Sol·licitar-nos un model: porta@portasistemas.com.
Possibilitat de reclamar davant de la AEPDAixí mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

3.1 Formulari 1 – CONTACTE
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES (Infomació addicional)
Responsable del tractament
Finalitat, termini de conservació i legitimacióFinalitats detalladesRecollida de les dades per atendre les seves consultes.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.

 

3.1 Formulari 2 – BOTIGA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Infomació addicional)
Responsable del tractament 
Finalitat, termini de conservació i legitimació Finalitats detalladesRecollida de les dades per registrar-se i poder iniciar el procés de compra on-line.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.

 

3.1 Formulario 3 – ALTA NEWSLETTER
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Infomació addicional) 
Responsable del tractament 
Finalitat, termini de conservació i legitimacióFinalitats detalladesL’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Enviament de butlletins i comunicacions comercialsLes dades dels clients, podran ser utilitzats per a l’enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa.